Om denna webbplats:

Det finns ansvarsfriskrivningar på hela vår webbplats som säger att Y-Axis Middle East DMCC (www.y-axis.ae) är en oberoende enhet.

Anknytning:

Y-Axis är inte anslutet till någon regering eller statlig myndighet. Y-Axis tillhandahåller immigrationsvägledning och conciergetjänster för immigration och tar ut en serviceavgift. Den har www.y-axis.ae, en privat publiceringswebbplats, som erbjuder allmän information om frågor som rör immigration. Det är varken en advokatbyrå och ger inte heller någon form av juridisk rådgivning eller förslag till sina användare. Informationen som presenteras på vår webbplats bör endast användas som referensändamål och inte som en ersättning för professionell rådgivning. Vi tillhandahåller inte juridisk rådgivning, åsikter eller rekommendationer till våra användare om deras juridiska rättigheter, rättsmedel, juridiska försvar, juridiska alternativ eller juridiska strategier. Alla köp som görs med hjälp av denna webbplats är föremål för Y-Axis användarvillkor som du, genom att använda denna webbplats och/eller göra något köp, samtycker till att vara bunden.

Certifieringar:

Y-Axis Overseas Careers har genomgått rigorösa bakgrundskontroller som säkerställer vår giltighet och övergripande legitimitet för vår verksamhet.

Immateriella rättigheter:

Om inte annat anges är Y-Axis Overseas Careers upphovsrättsinnehavaren av allt innehåll, layout, design, data, grafik, varumärken och logotyper under domänen y-axis.ae. Innehållet är skyddat av Indien och internationella upphovsrättslagar. Y-Axis Overseas Careers kommer att göra sitt yttersta för att skydda anställdas, kunders, medlemmars och immateriella rättigheter. Vi kommer inte att tveka att vidta rättsliga åtgärder vid behov.

Ansvarsbegränsning:

Y-Axis Overseas Careers ska inte hållas ansvarigt för några speciella skador eller följdskador som är ett resultat av användningen av, eller oförmågan att använda, materialet på denna webbplats eller prestanda för produkterna, även om Y-Axis Overseas Careers har varit underrättas om möjligheten till sådana skador. Tillämplig lag kanske inte tillåter begränsning av ansvarsfrihet eller oförutsedda skador eller följdskador; därigenom kanske ovanstående begränsning eller uteslutning inte gäller dig.

Rättslig form och lagval:

Genom att använda vår webbplats och köpa produkter eller tjänster har du ingått ett juridiskt avtal med Y-Axis Overseas Careers. Du samtycker till att den rådande parten i en civilrättslig process kan tilldelas skäliga advokatarvoden.

Begränsning för personlig användning:

Informationen, nyheterna, artiklarna, e-postmeddelandena, produkterna och tjänsterna som tillhandahålls av Y-Axis Overseas Careers är för personligt och icke-kommersiellt bruk. Du får inte modifiera, kopiera, distribuera, överföra, visa, framföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa härledda verk från, överföra eller sälja någon information eller annat innehåll, produkter eller tjänster som erhållits från Y-Axis Overseas Careers utan uttrycklig skriftlig tillstånd från oss.

Typografiska fel:

I händelse av att en Y-Axis Overseas Careers-produkt eller tjänst av misstag listas till ett felaktigt pris, förbehåller vi oss rätten att vägra eller annullera alla beställningar som anges till felaktigt pris. Y-Axis Overseas Careers förbehåller sig rätten att vägra eller annullera sådana beställningar oavsett om beställningen har bekräftats och ditt kreditkort debiterats eller inte. Om ditt kreditkort har debiterats kommer en full återbetalning att utfärdas till ett belopp av det felaktiga priset.

Y-Axis nyhetsbrev:

Y-Axis.ae (denna webbplats) tillhandahåller ett gratis nyhetsbrev. Detta är en Opt-Out-tjänst, vilket innebär att användaren har möjlighet att när som helst ta bort sin e-postadress från nyhetsbrevet. En sida för att avbryta prenumerationen är tillgänglig för användare för detta ändamål. Din e-post kommer aldrig att delas med någon tredje part.

Länkar:

Denna webbplats innehåller hyperlänkar som kan ta dig utanför y-axis.ae. Länkar görs tillgängliga för din bekvämlighet. Inkluderandet av någon länk innebär dock inte stöd eller godkännande av Y-Axis Overseas Careers. Vi är inte ansvariga för några länkar till och från y-axis.ae. Inramning av vår webbplats på alla nivåer är förbjuden.

Återbetalningspolicy:

Utvärderingar: 100% ej återbetalningsbar. Gör-det-själv-kit: 100 % ej återbetalningsbar. Kataloger: 100 % ej återbetalningsbar

Andra tjänster:
 • 100 % ej återbetalningsbar om papperskopian av avtalet inte har undertecknats av dig och returnerats till oss.
 • 100 % ej återbetalningsbar om du köper och ändrar dig senare och bestämmer dig för att dra.
 • 100 % ej återbetalningsbar om du inte vill fortsätta med våra tjänster.
 • 100 % Ej återbetalningsbar om du misslyckas med att skicka in de obligatoriska dokumenten inom 60 dagar efter registreringen.
 • 100 % Ej återbetalningsbar vid avslag från konsulat/ambassad/bedömningsmyndighet/immigration.
 • 100 % återbetalas inte om klienten eller hans/hennes familjemedlemmar misslyckas med läkarundersökningen.
 • 100 % ej återbetalningsbar om underlåtenhet att tillhandahålla ett äkta polisintyg som inte är mindre än 3 månader gammalt.
 • 100 % ej återbetalningsbar om Kunden eller hans/hennes familjemedlemmar inte kan bevisa tillräckliga medel för avveckling eller underhåll.
 • 100 % ej återbetalningsbar vid inlämnande av bedrägliga papper.
 • 100 % ej återbetalningsbar om en tidigare överträdelse av någon immigrationslagstiftning av klienten eller någon av hans eller hennes familjemedlemmar.
 • 100 % ej återbetalningsbar vid sen inlämning av ytterligare papper som begärs av konsulatet i ett senare skede.

Y-Axis Middle East DMCC förbehåller sig rätten att inte utfärda en återbetalning enligt våra policyer och i linje med detta avtal.

Återbetalningar, om de utfärdas, kommer att behandlas inom 30 dagar efter att du har fyllt i formuläret för återbetalningsbegäran och tillhandahållit bevis på avslag i förekommande fall.

Genom att acceptera våra villkor samtycker du till att du inte kommer att begära en återbetalning under några omständigheter.

Återbetalningar för mottagna betalningar kommer att utfärdas som en företagscheck. Återbetalningschecken kommer att betalas ut till personen på beställningsformuläret och skickas till den adress som anges på beställningsformuläret.

Du godkänner härmed att du inte kommer att kontakta ditt kreditkortsföretag eller bank för att lämna in en tvist eftersom detta bara kommer att försena återbetalningsprocessen.

Våra produkter och tjänster:

Y-Axis erbjuder en teknisk utvärderingstjänst som utvärderar din profil för ett valt land och låter dig veta hur många poäng som har fått. Alla rapporter skickas inom 48 timmar efter registrering om all information har lämnats i formuläret. Avgiften för en utvärderingsrapport är 100 % ej återbetalningsbar.

Full tjänst:

Y-Axis Middle East DMCC erbjuder vägledning och råd för immigration. All behandling sker på ett backoffice i Indien och du godkänner härmed detta arrangemang. Avgiften för full service återbetalas endast enligt villkoren som anges ovan.

DIY-kit:

Y-Axis Middle East DMCC erbjuder nedladdningsbara DIY-kit (gör-det-själv-guider). Alla gör-det-själv-kit som finns tillgängliga på vår hemsida publiceras av Y-Axis. Kit finns att ladda ner mot en avgift. Avgiften är 100 % ej återbetalningsbar. Alla kit är endast utformade i informationssyfte och bör inte betraktas som juridisk rådgivning. Upphovsrättsinformation: Gör-det-själv-kit publiceras av Y-Axis och skyddas av alla internationella upphovsrättslagar. Rättsliga åtgärder kommer att vidtas mot alla som försöker kopiera eller sälja densamma.

Kataloger:

Y-Axis Middle East DMCC erbjuder nedladdningsbara kataloger över arbetsgivare/förmedlingsbyråer i ett antal städer. Alla kataloger som finns tillgängliga på vår webbplats publiceras av Y-Axis. Dessa finns att ladda ner mot en avgift.

Upphovsrättsinformation:

Kataloger publiceras av Y-Axis och är skyddade av alla internationella upphovsrättslagar. Rättsliga åtgärder kommer att vidtas mot alla som försöker kopiera eller sälja densamma.

Rekvisitionsformulär:

Y-Axis Middle East DMCC erbjuder flera typer av rekvisitions- och förfrågningsformulär för nedladdning som en tilläggstjänst till våra kunder. Blanketter finns tillgängliga mot en avgift på prenumerationsbasis.

Upphovsrättsinformation:

Ingen upphovsrätt görs anspråk på någon form. Blanketterna på vår webbplats publiceras av olika utländska myndigheter.

Fraktpolicy:

Vi gör vårt yttersta för att säkerställa att din beställning är tillgänglig för omedelbar nedladdning efter köp. Förseningar, även om de är sällsynta, kan inträffa på grund av tekniska problem eller på grund av problem utanför vår kontroll. I händelse av tekniska problem kommer beställningen att skickas till det e-post-id som du angett. Observera att ingen återbetalning eller återbetalning tillåts när beställningen har gjorts.

Garantifriskrivning:

Denna webbplats och materialen och produkterna på denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" och utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda. Så långt det är tillåtet enligt tillämplig lag, frånsäger sig Y-Axis Middle East DMCC alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång. Y-Axis Middle East DMCC representerar eller garanterar inte att funktionerna på webbplatsen kommer att vara oavbrutna eller felfria, att defekterna kommer att korrigeras eller att denna webbplats eller servern som gör webbplatsen tillgänglig är fri från virus eller annat skadliga komponenter. Y-Axis Middle East DMCC ger inga garantier eller utfästelser angående användningen av materialet på denna webbplats när det gäller deras korrekthet, noggrannhet, adekvathet, användbarhet, aktualitet, tillförlitlighet eller på annat sätt. Vissa stater tillåter inte begränsningar eller undantag för garantier, så ovanstående begränsningar kanske inte gäller dig.

Ändringar av villkoren:

Y-Axis Middle East DMCC förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra sina villkor när som helst. Genom att köpa någon produkt som listas på vår webbplats godkänner du härmed alla villkor som anges i detta avtal. Du samtycker härmed till att inte bestrida dessa villkor under några omständigheter. Alla tvister är föremål för exklusiv jurisdiktion av Hyderabads domstolar.

Dataskyddsprinciper:

Vi kommer att följa dataskyddslagstiftningen. Detta säger att de personuppgifter vi har om dig måste vara:

 1. Används lagligt, rättvist och på ett transparent sätt. 2. Samlas endast in för giltiga ändamål som vi tydligt har förklarat för dig och inte används på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål. 3. Relevant för de syften vi har berättat om och begränsat endast till dessa ändamål. 4. Noggrann och hålls uppdaterad. 5. Förvaras säkert.
 2. Den typ av information vi har om dig Personuppgifter, eller personlig information, betyder all information om en individ från vilken den personen kan identifieras. Det inkluderar inte uppgifter där identiteten har tagits bort (anonyma uppgifter). Det finns "särskilda kategorier" av känsligare personuppgifter som kräver en högre skyddsnivå. Vi kan samla in, lagra och använda följande kategorier av personlig information om dig: Personliga kontaktuppgifter såsom namn, titel, adresser, telefonnummer och personliga e-postadresser. Födelsedatum. Kön. Civilstånd. Kontaktuppgifter till anhöriga och nödsituationer. Folkförsäkrings- eller skatte-ID-nummer/PAN-kort. Bankkontouppgifter, löneregister och skattestatusinformation. Körkort. Information om klagomål. Information om din användning av våra informations- och kommunikationssystem.

  Hur samlas dina personuppgifter in?

  Vi samlar in personlig information om registrerade genom olika metoder såsom landningssidor, webbplatser, registrering.

Termer för målsida:

Vi erbjuder gratis rådgivning via målsidor och webbplatser.

Hur kommer vi att använda information om dig?

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter när lagen tillåter oss. Vanligtvis kommer vi att använda dina personuppgifter under följande omständigheter: 1. Där vi behöver utföra det avtal som vi har ingått med dig. 2. Där vi måste uppfylla en rättslig skyldighet. 3. Där det är nödvändigt för våra legitima intressen (eller tredje parts) och dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter dessa intressen. 4. Där du har gett oss uttryckligt samtycke till det. Vi kan också använda din personliga information i följande situationer, som sannolikt kommer att vara sällsynta: 1. Där vi behöver skydda dina intressen (eller någon annans intressen). 2. Där det behövs i allmänhetens intresse eller för officiella ändamål eller begärs av CBI, polis eller statliga myndigheter.

Situationer där vi kommer att använda din personliga information:

Vi behöver alla kategorier av information i listan ovan i första hand för att vi ska kunna utföra vårt kontrakt med dig och för att vi ska kunna uppfylla juridiska skyldigheter. I vissa fall kan vi använda din personliga information för att fullfölja våra egna eller tredje parts legitima intressen.

Administrera avtalet har vi ingått med dig.

Verksamhetsledning och planering, inklusive redovisning och revision.

Fatta beslut om klagomål.

Att göra arrangemang för uppsägning av ett kontrakt.

Hantering av juridiska tvister Efterlevnad av hälso- och säkerhetsförpliktelser. För att förhindra bedrägerier. För att övervaka din användning av våra informations- och kommunikationssystem för att säkerställa efterlevnad av vår globala IT-policy och landets lagar. För att säkerställa nätverks- och informationssäkerhet, inklusive att förhindra obehörig åtkomst till våra datorer och elektroniska kommunikationssystem och förhindra distribution av skadlig programvara. Att genomföra dataanalysstudier för att granska och bättre förstå kundnöjdhet och behov. Vissa av ovanstående behandlingsgrunder kommer att överlappa varandra och det kan finnas flera skäl som motiverar vår användning av dina personuppgifter. Om du underlåter att tillhandahålla personlig information Om du inte lämnar viss information när du efterfrågar det kan det hända att vi inte kan fullgöra det avtal vi har ingått med dig eller så kan vi hindras från att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (såsom att säkerställa hälsan och säkerhet eller bevis på nationalitet till exempel: pass)

Ändring av syfte:

Vi kommer endast att använda din personliga information för de syften för vilka vi samlade in den, såvida vi inte rimligen anser att vi behöver använda den av en annan anledning och den anledningen är förenlig med det ursprungliga syftet. Om vi ​​behöver använda dina personuppgifter för ett icke-relaterat ändamål kommer vi att meddela dig och vi kommer att förklara den rättsliga grunden som tillåter oss att göra det. Observera att vi kan komma att behandla dina personuppgifter utan din vetskap eller samtycke, i enlighet med ovanstående regler, där detta krävs eller tillåts enligt lag.

Hur använder vi särskilt känsliga personuppgifter?

"Särskilda kategorier" av särskilt känslig personlig information kräver högre skyddsnivåer. Vi behöver ha ytterligare motiveringar för att samla in, lagra och använda den här typen av personlig information. Vi kan behandla särskilda kategorier av personlig information under följande omständigheter: 1. Under begränsade omständigheter, med ditt uttryckliga skriftliga medgivande. 2. Där vi behöver utföra våra rättsliga förpliktelser 3. Där det behövs i allmänhetens intresse, t.ex. på begäran av CBI, polis eller statliga myndigheter. Mindre vanligt kan vi behandla denna typ av information där det behövs i relation till till rättsliga anspråk eller där det behövs för att skydda dina intressen (eller någon annans intressen) och du inte är kapabel att ge ditt samtycke, eller där du redan har offentliggjort informationen. Principer för GDPR Vi kommer endast att använda dina personuppgifter i enlighet med följande principer: 1. Laglighet, rättvisa och transparens 2. Syftesbegränsning 3. Dataminimering 4. Noggrannhet 5. Lagringsbegränsning 6. Integritet och konfidentialitet Detta är den enda principen som uttryckligen handlar om säkerhet. GDPR säger att personuppgifter ska ”behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inklusive skydd mot otillåten eller olaglig behandling och mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada, med hjälp av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder”. GDPR är medvetet vag om vilka åtgärder organisationer bör vidta, eftersom tekniska och organisatoriska bästa praxis förändras ständigt. För närvarande bör organisationer kryptera och/eller pseudonymisera personuppgifter där det är möjligt, men de bör också överväga vilka andra alternativ som är lämpliga.

Cookies:

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet och används av webbläsare för att leverera personligt innehåll och komma ihåg inloggningar och kontoinställningar. Y-Axis använder cookies och liknande tekniker, inklusive spårningspixlar och webbsignaler, för att samla in användnings- och analysdata som hjälper oss att tillhandahålla vår webbplats, programvara och/eller tjänster till dig, samt för att hjälpa till att leverera annonser för relevant Y-Axis produkter och tjänster till dig när du besöker vissa sidor på webbplatsen och sedan besöker vissa tredje parts webbplatser. Våra produkter svarar för närvarande inte på Do Not Track-förfrågningar.

Behöver vi ditt samtycke?

Vi behöver inte ditt samtycke om vi använder särskilda kategorier av dina personuppgifter i enlighet med vår skriftliga policy för att utföra våra juridiska skyldigheter eller utöva specifika rättigheter. Under begränsade omständigheter kan vi komma att kontakta dig för ditt skriftliga samtycke för att tillåta oss att behandla vissa särskilt känsliga uppgifter. Om vi ​​gör det kommer vi att ge dig fullständig information om den information vi vill ha och anledningen till att vi behöver den, så att du noggrant kan överväga om du vill samtycka. Du bör vara medveten om att det inte är ett villkor i ditt avtal med oss ​​att du samtycker till någon begäran om samtycke från oss.

Automatiserat beslutsfattande:

Automatiserat beslutsfattande sker när ett elektroniskt system använder personlig information för att fatta ett beslut utan mänsklig inblandning. Vi förutser inte att några beslut kommer att fattas om dig med hjälp av automatiserade medel, men vi kommer att meddela dig skriftligen om denna position ändras. Varför kanske du delar min personliga information med tredje part? Vi kommer att dela dina personuppgifter med tredje part där det krävs enligt lag.

Datasäkerhet:

Vi har vidtagit åtgärder för att skydda din informations säkerhet. Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att din personliga information av misstag går förlorad, används eller nås på ett obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi tillgången till din personliga information till de anställda, agenter som har ett företagsbehov att veta. De kommer endast att behandla dina personuppgifter på våra instruktioner och de är föremål för tystnadsplikt. Vi har infört rutiner för att hantera eventuella misstänkta datasäkerhetsintrång och kommer att meddela dig och alla tillämpliga tillsynsmyndigheter om ett misstänkt intrång där vi är juridiskt skyldiga att göra det.

Rätt till åtkomst, rättelse, radering och begränsning:

Din skyldighet att informera oss om ändringar Det är viktigt att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och aktuella. Vänligen håll oss informerade om din personliga information ändras under din relation med oss. Dina rättigheter i samband med personlig information Under vissa omständigheter har du enligt lag rätt att: Begära tillgång till din personliga information (allmänt känd som en "begäran om tillgång till registrerade"). Detta gör att du kan få en kopia av den personliga information vi har om dig och att kontrollera att vi lagligen behandlar den. Begär rättelse av de personuppgifter som vi har om dig. Detta gör att du kan korrigera eventuell ofullständig eller felaktig information vi har om dig. Begär radering av din personliga information. Detta gör att du kan be oss att radera eller ta bort personlig information om det inte finns någon god anledning för oss att fortsätta att behandla den. Du har också rätt att be oss radera eller ta bort dina personuppgifter där du har utövat din rätt att invända mot behandling (se nedan). Invända mot behandling av dina personuppgifter där vi förlitar oss på ett berättigat intresse (eller tredje parts) och det är något med din speciella situation som gör att du vill invända mot behandling på denna grund. Du har även rätt att göra invändningar där vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Begär begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta gör det möjligt för dig att be oss att avbryta behandlingen av personuppgifter om dig, till exempel om du vill att vi ska fastställa dess riktighet eller orsaken till behandlingen av dem. Om du vill granska, verifiera, korrigera eller begära radering av dina personuppgifter, invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller begära att vi överför en kopia av dina personuppgifter till annan part, vänligen kontakta dubai@y-axis.com  i skrift.

Ingen avgift krävs vanligtvis:

Du behöver inte betala en avgift för att få tillgång till din personliga information (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna)

Vad kan vi behöva av dig?

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till informationen (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är ytterligare en lämplig säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personlig information inte avslöjas för någon person som inte har rätt att ta emot den.

Rätt att dra tillbaka samtycke:

Under de begränsade omständigheter där du kan ha gett ditt samtycke till insamling, bearbetning och överföring av dina personuppgifter för ett specifikt ändamål, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för den specifika behandlingen. För att återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta dubai@y-axis.com. När vi har fått ett meddelande om att du har återkallat ditt samtycke kommer vi inte längre att behandla dina uppgifter för det eller de syften som du ursprungligen samtyckte till, såvida vi inte har annan legitim grund för att göra det i lag.

Dataskydd:

Om du har några frågor om detta sekretessmeddelande eller hur vi hanterar din personliga information, vänligen kontakta oss på dubai@y-axis.com

Ändringar av denna sekretesspolicy:

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna sekretesspolicy när som helst. Vi kan även då och då meddela dig på andra sätt om behandlingen av dina personuppgifter.

För mer information, vänligen Kontakta oss eller så kan du mejla oss på dubai@y-axis.com. En av våra representanter kommer att återkomma till dig tidigast.